Modrá mlha


Básnění na okraj zápisu

Jedná se o moji první báseň ve volném verši a přiznám se, že to bylo vyloženě z nouze ctnost, protože básním ve volném verši zrovna dvakrát neholduji, i když někdy si říkám, že na takové básnické obraty, které někteří v takovémto druhu básní užívají, bych nechtěla rýmovat. Inspirací mi bylo jedno zimní ráno, kdy jsem […]

14.3.2011

Balada přírodní


Básnění na okraj zápisu

Uctivě Vás prosím, abyste mi prominuli moji současnou vášeň pro živly a přírodní motivy. Oheň, země, voda, vzduch Vše v jeden celek spojeno Rovnováhu ovládne duch Dítě je tím kojeno Řeky, stráně, lesy, skály Jeden princip pojítkem Tam na vrcholu svorně stály Než vydaly se napospas lidem Člověk Bohem si je Vše pošlapal v prach […]

14.3.2011

Vlastenecké veršování


Básnění na okraj zápisu

Je tomu sice již měsíc, co jsem viděla divadelní hru Hrdý Budžeš na ČT 1, která byla inspirací pro mou vlasteneckou „báseň“, ale myslela jsem si, že tu „báseň“ ještě více rozvedu a dnes jsem dospěla k závěru, že více slok by byla veršovačky smrt. Proto také nenazývám toto dílko básní, ale veršováním. Hrdý buď, […]

28.2.2011

Zavři oči


Básnění na okraj zápisu

Tato veršovačka měla být původně na mé vlastnoručně vyrobené záložce do knihy, ale záložka se nepovedla, a tak zůstalo jen u veršovačky. Zavři oči a otevři mysl V tomto světě nic nedává smysl Vše zahaleno tajemnem Skutečno je pouhým snem Vše naruby a zpřeházeno Z dřeva lev a z ryby seno To všechno možno je, […]

11.2.2011

Dorian Gray


Básnění na okraj zápisu

Dívám se na cizí tvář V očích má podivnou zář Ten obraz okno duše mé Mé skutky do něj zapsané Krutá tvář a staré tělo Nemělo se nikdy dít,co se dělo Však,že stárne obraz,jsem rád Říká se :,,Pýcha předchází pád.“ Já nikdy nespadnu,poletím výš Má krása-krásný dům ne chýš Věčné mládí a život budu žít […]

13.2.2010

Balada půlnoci


Básnění na okraj zápisu

Temný les jen měsíc svítí Tou cestou se kočár řítí Dvě světla svící září tmou Koně tryskem kampak jedou? Ke staré mýtině míří Vánek podzimní listí víří Luna rozsela zde stříbro své To místo k dostaveníčku zve Vozka otěžemi trhá Stojící vůz stín svůj vrhá Mrak zastínil lunu bílou Skřek hejkala dovádícího s vílou Cestu […]

28.7.2009