GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Stránka maglaiz.cz neuchovává žádné osobní údaje (pokud není uvedeno jinak). Ovšem osobní údaje může zpracovávat WordPress.org (https://fuc.wordpress.org/about/privacy/) a Google Analytics (http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html), který bývá těmito stránkami zřídka využíván.

Jaké jsou zpracovávány osobní údaje a proč

Osobní údaje (jméno/přezdívka, e-mail a adresa blogu/webu, případně místo původu vaší IP adresy, doba strávená na stránkách a prohlížený obsah) jsou zpracovávány z důvodů odlišení jednotlivých komentujících a možnosti poskytovat co nejkvalitnější obsah.

1)Jméno/přezdívka, e-mail a adresa blogu/webu

Tyto osobní údaje zpracovává nezisková organizace „The WordPress Foudation“ za účelem rozlišení jednotlivých komentujících.Místo původu, doba a prohlížený obsah

2)Místo původu IP adresy, doba a prohlížený obsah

Tyto osobní údaje zpracovává nástroj „Google Analytics“ společnosti „Google“ (společnost „Alphabet Inc“) za účelem poskytování informací, které mohou napomoci k úpravě obsahu těchto stránek.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle 10 let (Google Analytics po dobu 50 měsíců) od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce, s využitím dalších dvou zpracovatelů, neziskové organizace „The WordPress Foundation“ a společnosti „Alphabet Inc“ (Google), jejichž zpracování spočívá v uchování údajů na zabezpečených cloudových serverech (viz https://fuc.wordpress.org/about/privacy/ a http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html).

Kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu či požadavku, je možné se obrátit na e-mailovou adresu: maglaiz91@seznam.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou unii

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení dat

Vaše data jsou na této stránce v bezpečí. Byla přijata technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, a byly zabezpečeny vaše osobní údaje v souladu s článkem 32 GDPR .

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce prostřednictvím e-mailu: maglaiz91@seznam.cz.

Máte právo na informace, které nyní čtete.

Máte právo na přístup k těmto informacím, tudíž máte právo napsat správci a správce je povinen do 30 dnů od žádosti doložit, jaké informace jsou zpracovávány a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou zpracovávány nepřesné údaje o vás, domníváte se, že je zpracování prováděno nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Máte právo omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na vymazání (být zapomenut)

Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

V takovém případě budou vymazány veškeré vaše osobní údaje ze systému stránky maglaiz.cz i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz je třeba lhůty 30 dní. Po dokončení vymazání budete informováni e-mailem.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že na této stránce dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte právo na stížnost u příslušného úřadu, avšak bylo by vhodné prvně přikročit k jednání o nápravě se správcem osobních údajů získávaných na této webové stránce.

Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů

V současné době webová stránka maglaiz.cz nepodporuje a neposkytuje možnost odebírání newsletterů, přesto je zde již tato část zakomponována pro možnou budoucí skutečnost. Pokud by však tato skutečnost nastala, máte právo na odhlášení ze zasílání těchto newsletterů. Tyto newslettery jsou zasílány na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním newsletterů, k němuž jste se přihlásili. Můžete se odhlásit za pomoci tlačítka/odkazu, který je součástí každého newsletteru.

Mlčenlivost

Správce této stránky a vašich osobních údajů je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s touto stránkou. Správce nesmí a nehodlá bez vašeho souhlasu předat vaše osobní údaje ke zpracování třetí straně.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018