MAGLAIZ?

Šum netrpělivého obecenstva poposedávajícího po sametové ploše pohodlného křesla se linul celým divadlem. Už měli začít a opona je stále zatažená. Co se děje? Nervozita houstne a zaplňuje sál. Hercům za oponou začíná být horko. Bez principála a zároveň představitele hlavní role se nedá hrát. To dá rozum.

Umělci se srocovali kolem staříka s čapkou s vyšitými písmeny V-R-Á-T-N-Ý. V rukou třímal hrst dřívek. Členové zrcadla společnosti si jeden po druhém vytahovali sirky z mužových rukou. Zatím všechny s hlavičkou. Zůstaly dvě. Ten, který bude mít bez hlavičky, má jistotu, že v příští chvíli bude obětí rozzuřeného davu jednoho diváka. Náhle ruch za oponou utichl a jeviště umlklo s ním.

Na scénu přichází principál.

Nesmělá úklona s pádem slamáku do hlediště nesignalizovala nic dobrého.

„Velevlažné, totiž velevážené publikum… Jenom jeden?!“ mrazivý pohled příslibu pomsty věnovaný uvaděčce krčící se v příšeří u dveří do foyer.

„Dovolte, abych Vám představila náš soubor. Ve vedlejších rolích se Vám přednastaví, představí, trojjediná osobnost zedření, vzezření, neurčitého, leč povahy velice koketní, konkrétní, v podání škodolibého Kazimíra, rozhazovačného Štědroně a věčně nestálé Hvězdoslavy.

Ehm, ehm. Mňmňmň. Té lípy se nevzdámmm!

Kromě nich Vás v drobných rolích bude bavit zvířecí obsada ansánblu bíglí dáma Wendulka, tohoto času již téměř tři léta svítí po boku jasné hvězdy mého dědečka, a strakáčí třeštiprdlo Nanynka. Občas se na jeviště přichomýtnou i rodičové, přátelé školní, pracovní i blogoví, jimž se jména mění dle potřeb hraného kusu.

Ovšem kvůli nim jste se do našeho divadélka nevydal. A proto vám představuji naše hvězdy. Pan Smutek, pan Vztek, slečna Radost, paní Elegance, naše malé Bláznovství, pan Šašek, paní Hloupost a její dvojče paní Chytrost s madame Moudrost a jako poslední, bez něhož by ničehož nemohlo se kdy státi a přestáti, lord Humor osobně.

Oh a samozřejmě, ovšem, naše primadona, tedy já.“

Neobratné pukrle nasadilo celému trapnému výstupu korunu. Máš se na co těšit, diváku.

Přesto se jeden odvážlivec našel, který chtěl zjistit, co je tohle tyjátrové zjevení zač.

Tvá Maglaiz

Follow my blog with Bloglovin