Mnichov ne, Tibet ano?


Adresováno / Středa, 19 října, 2016
Drahý pane Werichu,
jsem si předem vědoma toho, že jste žil v jiné době a věřil v myšlenky, které se ukázaly jako nefungující až utopické, přesto se Vaše smýšlení v principu shoduje s mým. I když se s idealismem neustále peru, jsem hrdá na to, že věřím takovým věcem jako je demokracie, spravedlnost, přátelství, pravda a podobně. Jak se mi žije s tím, že realita tyto pojmy, rozumějme lidé tyto pojmy neznají a neuznávají? A jak se žilo Vám? Zažil jste obě světové války (ovšem tu první jste si nemohl moc pamatovat), události okolo 28. října 1918, roky prosperity i velkou hospodářskou krizi a tzv. Mnichovskou zradu roku 1938, byl jste při únorových událostech roku 1948 a promluvil jste i v srpnu 1968.
Znáte velké události našich dějin, zažil jste zrady, zažil jste okupaci. Před nepřítelem jste se tehdy odebral do Ameriky, ale přítel (SSSR) Vás zastihl doma v bačkorách, nebo v rybářském kloboučku, jak jste tahal z řeky čudlu, a mířil na Vás totožnou zbraní jako jeho otec či děd, když naši zemi osvobozovali onoho památného května pětačtyřicet. Jak Vám bylo? Dozajista jste volal po nápravě a mrzelo Vás, že okolní sousedé i ti vzdálení neučinili nic pro záchranu Vaší země. Ne, všichni nemlčeli, pár slovíček bylo ztraceno, žel ztraceno. Kdyby jich bylo více, možná by mohlo být všechno jinak, ale slova se říkají a voda teče.
Jak je to dnes? My Češi, jak jste si už dozajista sám ráčil povšimnout, jsme velice prazvláštní druh člověka. Na jednu stranu se i dnes dovoláváme nápravy a omluvy za Mnichov 38, potažmo březen 39, i za onen srpen 68, ale sami jsme ochotni nechat druhé se utopit. Ano, Tibet. Vždyť to bylo podobné jako v onom srpnu 68, ačkoliv váhám… možná, možná že to spíše bylo jako v tom 38. či spíše 39. Naši předkové ví, jaké to bylo pocítit zradu sousedů, snad téměř každé dítě je masírováno svým učitelem dějepisu v tomto ohledu, přesto jsme ochotni provést tutéž nespravedlnost, jaké se na nás dopustili druzí. MY NEJSME JAKO ONI. Vážně?
S veškerou úctou
Maglaiz
Spěšný telegram ze dne 22. 10. 2016:
Jsem zdesena STOP I dnes nekteri radi za srpen 68 STOP Zabit zakazano STOP Sterilizace legalni STOP

16 Replies to “Mnichov ne, Tibet ano?”

 1. [1]: Kam tím míříš? Vím, že Jeníček bývá mnohdy idealizován a on sám se dopustil mnoha chyb, přesto bych ho k oné druhé osobě nepřirovnávala. Nebo že by Červík věděl o temných místech, jež stále odolávají mé zvědavosti? :-)

 2. Nechci vůbec mluvit o temných místech. Vždy jsem si moc vážil obou, bral jsem je trochu jako dvě podoby jediného organismu, který byl sice rozdělen, ale stále vykazoval mnoho znaků společné duše (i proto si myslím, že jejich názory budou podobné). Jen o Voskovcovi jsem toho věděl vždy méně a postupně jsem to doháněl. No a jak jsem to doháněl, zjistil jsem, že je mi překvapivě v mnoha ohledech bližší. Tak jsem si řekl, že podobný dopis bych nejspíš napsal právě jemu, tím spíš, že pan Werich už má jeden od tebe :-).

 3. [3]: Oh, tak tys myslel Jiříčka Voskovce? Bylo mi divné, že bys o Ovčáčkovi hovořil tak familiérně. Myslím si, že Voskovec byl víc realista, zvláště když vzpomenu na jejich rozdílný názor na události před a po únoru 48. A proč Jiříčkovi nenapíšeš? :-)

 4. Je to dobrá inspirace; myslím, že se "George" dočká. Ale přece jenom – v žánru dopisů je to špička, tak si budu muset dát záležet :-).

 5. Svůj vpád do Tibetu v roce 1950 Čína vykládá jako „osvobození Tibetu od imperialistů a feudálního systému“.

  Myslíš, že Ovčáček zná dějiny Tibetu?

 6. [7]:
  Já jsem si gůglil a zaujao mne toto:
  "Nepřátelství mezi Čínou a Tibetem však pokračovalo až do let 821/822, kdy obě země podepsaly mírovou dohodu. Smlouva mimo jiné zahrnovala detailní popis hranic mezi oběma zeměmi a byla vyryta do tří sloupů."

  Možná by měl Hrad místo hledání článků o Hitlerovi-gentlemanovi hledat ty sloupy.

 7. [12]: Ovšem měli bychom si uvědomit, že stejně zvláštním druhem jsou i Němci, Poláci, Slováci, Rusi, Rakušáci, Francouzi, Angličané, Američané, Arabové, Turci, Indové, Číňané, Brazilci, Řekové, Italové, Španělé, Bulhaři, Maďaři a tak dále. A to je teprve boží. Ta rozmanitost a ten fakt, že všichni jsou zvláštní, což značí, že nejsme stejní, šedí, nudní. Žel to sebou nese i ony drsné třecí plochy.

 8. O Tibetu vím jen to, že je tam velký palác v Lhase.
  Ale přiznám se, že k dalajlámovi nijak obdivný vztah nechovám, vyslovuje všední moudra, se kterými objíždí celý svět, připadá mně jako náboženský turista.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *