Podmořské Vánoce


Cyprealismus / Sobota, 17 prosince, 2011
Další poznání ohledně Cyprealistů a jejich výzkumů.

„Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme, přátelé.
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí
vilné a zelené.“
Z Podmořského zpěvníku z roku 99781
Vánoce se kvapem blíží, avšak lidé z Podmoří se nám již nyní mohou vysmívat (nebo závidět?), jelikož jejich Svátek narození se už konal. V čemž spatřujeme neskonalou výhodu a to z důvodu možnosti se poučit o tradicích cizích kultur, které by se v některých ohledech mohly pak stát i našimi obyčeji. Netušíme, co by náš svět dělal, kdyby po jeho zemi nekráčeli neohrožení cyprealističtí cestovatelé Nemám Mapu a Nemám Kompas. Tato dvojce chrabrých objevitelů se totiž rozhodla vyzkoušet epochální vynález vymyšlený a zhotovený konstruktérkou Nic Se Nedaří a vycestovali jím do země, zvané Podmoří. Nutno podotknouti že by nebylo jejich cesty, nebýt monopolu Terezy Matouškové alias Temnářky, jediné dodavatelky vyčichlých2 zpráv o Podmoří.
Měli bychom začít etymologií podmořského názvu Vánoce. Je až s podivem, že náš výraz pro svátek narození Ježíše Krista je identický se složeninou slov, která označuje podobný svátek, souhrnně je nazývejme Svátky narození. Podmořské pojmenování Svátku narození Vánoce se skládá ze dvou slov původem ze starodelfštiny , česky rozumějme den, a Noce neboli velekněz. Což tedy v češtině znamená Den velekněze.
I když Vánoce podléhají mnoha změnám, některé tradice jsou ustálené.
Datum svátku není stejné, protože tímto svátkem se oslavují narozeniny Tark Itlenského velekněze. Taktéž podoba a zvyky tohoto svátku se mění s nástupem nového vůdce kněží. A s příchodem nového alchymisty do kláštera se začalo měnit i počasí.3Ustálenou tradicí jsou koledy (text jedné jste měli možnost si přečíst v Hladových přáních od Terezy Matouškové4, ke kterým se přidávají vždy nové písně složené na počest velekněze.
Základem je slavnostní tabule s neobvyklými pokrmy, různé společenské hry vytvořené pro tuto příležitost a obdarování oslavence. V současnosti se propaguje nejvíce poslední obyčej.
Ovšem nás zajímá aktuální podoba.
V současné době sedí na Tark Itlenském stolci Atalan Tehar z Tark Itlen, který svými svéráznými vlastnostmi zásadně ovlivnil průběh celého svátku.
Jak již bylo řečeno, upřednostňovaným zvykem se stalo obdarování oslavence. Mezi populární dárky patří zahradnické náčiní, předplatné Podmořského Playboye a dárkové poukázky do Domu rozkoší. Z čehož byli tak trochu cyprealističtí cestovatelé zkroušení, jelikož bylo více než jisté, že jejich dar dřevěné korálky s nápisem CYPREALISMUS VÍTĚZÍ, které měly symbolizovat povznesení ducha nad materialismem a také ukázat, že Cyprealisté jsou v našem světě zneuznanými a chudými génii, bude s velkou pravděpodobností odhozen na smetiště, popřípadě uložen do Muzea nejhloupějších dárků ve vesmíru.
Nejspíš každého zajímá, jak Podmořané jí v tento den. Novinkou se po nástupu Atalana Tehara staly bezmasé pokrmy. V Den velekněze se stoly prohýbají pod mrkvemi plněnými rajčatovým pyré, karfiólovým ragú, smaženou cibulí s petrželovým krémem a nejrůznějšími saláty ochucenými mlékem z osmivětve a k pití se podává většinou malinové pivo nebo palmové víno.5
Po hostině následuje hraní společenských her. Mezi nejpopulárnější patří vzdělávací hra Hádej, kdo jsem, kde jeden ze členů rodiny předvádí některého z bývalých velekněží a ostatní mají za úkol jej poznat. Mladiství výrostci se velmi často baví hrou Nakopni irida zezadu, což musí potvrdit i naši neohrožení badatelé Nemám Mapu a Nemám Kompas, je hra velice složitá, nesnadná a nebezpečná. Mladé Podmořanky si oblíbily hru Drápky, kterou se naši Cyprealisté neodvážili ani napodobit, jelikož šlo o jakýsi trénink boje o muže na život a na smrt.
Jak to tak bývá i k tomuto svátku se váží pověry. Nemám Mapu a Nemám Kompasu přišla půvabná pověra o tom, že tento den je jediným dnem, kdy smí muž se ženou lehat beztrestně a bez následků s tím spjatých. Obvyklou praktikou, jak tento den využít co nejefektivněji, je dát ještě večer před Vánoci dětem napít ze silného odvaru z ježka tupoostného, který má podobné účinky jako odvar z makovic, čímž si zaručí, že děti budou spát tvrdě až do poledne svátečního dne, a když se začne stmívat, posílají své ratolesti na návštěvu k prarodičům, kde i přespí. Proto se také Atalanu Teharovi dostává velké úcty a celkově bývá označován za nejlepšího velekněze všech dob.
Od jisté události se celým Podmořím nese zvěst, že je delfský velekněz miláčkem bohů, protože pouze na jeho narozeniny se děje zázrak-neobvyklá a naprosto všemu se vymykající změna počasí. Tato změna počasí je i příčinou toho, proč ještě nikdy neoslavil své narozeniny po boku milované Zoreny Rútid z Arw. A sami Cyprealisté dodávají: „Nedivíme se.“
Děkujeme Vám za pozornost, to je vše a doufáme, že se zase někdy shledáme u dalších poznatků z cest našich hrdinných objevitelů Nemám Mapu a Nemám Kompas. Tímto se s Vámi loučíme citací další koledy oslavující Tark Itlenského velekněze Atalana Tehara z Tark Itlen.
„Hoj ty slavný večere, ty tajemný svátku.
Co že komu dobrého neseš na památku?
Hospodáři náladu, hospodyni outěžek,
Dětem salmonellu, bábě s dědou infarkt.“
_______________________________________________________________________________________________________________

1 V tomto roce byl jmenován veleknězem Atalan Tehar z Tark Itlen
2 Doufám, že se nehodláte hádat o čerstvosti zpráv. Temnářka má již víc jak 9000 let zpoždění a to je trestuhodné.
3 Vysvětlení zde
4 Je možné, že někteří namítnou, že v oné koledě se zpívá o zimním slunovratu a my můžeme na toto tvrzení jen říci: Chyba v překladu.
5 Všechny názvy pokrmů a nápojů byly z technických důvodů okamžitě přeloženy do českého jazyka (ještě nebyla zhotovena klávesnice, která by obsahovala starodelfská písmena). Také se omlouváme, že tomuto oddílu je věnován pouze tento malý odstavec a to z téhož důvodu, ke kterému se ještě připojily dva další faktory a to praktická neexistence jakéhokoliv starodelfsko-českého slovníku a nízká slovní zásoba českého jazyka.

11 Replies to “Podmořské Vánoce”

  1. [1]: Protože Nemám Kompas a Nemám Mapu nemohli dlouho sepsat nějakou pořádnou studii a to z důvodu nemožnosti nalézt mapu Podmoří, kterou překvapivě ztratil Nemám Kompas :-D

  2. Prr … žárovkoismus jsem zatím ještě vyznávat nezačal, na mě – jakožto člověka pomalého (aneb homo tardus) – se musí jak jinak než pomalu. :-D

    [2]: A Nemám Mapu zase jako napotvoru určitě ztratil kompas, že? Bordeláři!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *