S alergií na citrusy o Ekyelčí zvědavosti


Pracovna / Středa, 14 srpna, 2013
Žádné volné pokračování. Tato část je pěkně pevně svázaná s předchozí Ekyelčí ptákovinou. Jelikož součástí tohoto projektu je nejen vymyslet jedenáct věcí, které mají jakousi spojitost s tebou, milý čtenáři, ale ještě zodpovědět jedenáct otázek, které si na tebe někdo vymyslel a odkázal je ještě dalším jiným nešťastným bytostem. Plus ještě bys měl pokračovat v testamentu a odkázat své vlastnoručně vynalezené otázky jiným obětem. Mor se šíří rychle a když už se nakazíš, koukáš v zájmu škodolibosti, aby se jím nakazili další a další. Čím více nakažených, tím lépe. Nuže šiř také.
Jděmež na to, ať nám to ještě uliční výbor nezatrhne.

 

1) Oblíbená psací potřeba a proč?
Teoreticky i prakticky by se mělo jednat o jakoukoliv psací potřebu. Jelikož když je třeba něco napsat, je cokoliv, čím se dá škrábat za uchem, oblíbené. Ovšem hovoříme-li zde o něčem, na co je Maglaizíček zatížená, pak by se jednalo o brk či nově pořízené plnící pero. Proč? Protože Maglaizíček je historik a nikoliv jen studijním oborem, ale i svým přesvědčením, definována svým koníčkem. Kdyby to bylo na ní, tak má každou místnost v domě zařízenou nábytkem a doplňky z jiné historické doby. Přes starověk, po středověk, renesanci, klasicismus a empír až po secesi. Poslední designové  prohřešky by nejradši svrhla do propasti zapomnění.

 

2) Umíš plést/háčkovat/drhat etc.?
Plésti by svedla za vydatné pomoci internetových článků. Paměť slouží velice chatrně, ale vzpomněla by si na hladce, obrace i na nahazování, avšak svetr po Maglaizíčkovi nechtěj. Háčkovat umí jen řetěz, zbylou dovednost v tomto oboru si šetří na důchod. Drhat ne, neb netuší, cože to má býti, ale z-drhat by i snad uměla.

 

3) První přečtená kniha.
Hned po slabikáři, jejž jsem četla dokonce i napřed, to byla útlá knížečka Křemílek a Vochomůrka. A v závěsu za nimi Zajíček strašpytel.

 

4) Sázíš?
První a poslední tiket Maglaizíček podala v den svých devatenáctých narozenin. Nezaujalo.
Sází se s lidmi pořád, ovšem ne už tak často, jelikož většinou její varování padne na úrodnou půdu. Co by však neučinila pro horu smíchu. Sází se, že si i přijde pro oběd do menzy s palmičkou na hlavě.
A květiny sázela, zaujalo, leč její drahou máti Maglaizino nadšení moc nepotěšilo. Patrně kvůli tomu, že musela vše pak přesazovat znova.

 

5) Co nejšílenějšího jsi byl/a ochoten či ochotna podniknout, naučit se nebo zkusit, abys měl/a lepší představu, jak se to děje a mohl/a o tom psát v povídkách?
Maglaiz je teoretik v praxi nepoužitelný čili šílenost v těchto věcech není na místě. Šíleností páchá i tak už dost a literárno bere seriózně. Ovšem že již donutila přes internet kamarádku, aby se svou kamarádkou, jež byla u ní na návštěvě, aby zkusily jistý chvat, zda by byl možný v oné rychlosti a celkově, zda je to uskutečnitelné a věrohodné. Sama zkouší v pokoji pohyby a dívá se do zrcadla, jak to asi působí na vnějšího pozorovatele. Většinou je však spíše vyzvědačem, který nenápadně získává od lidí informace, a pak je zneužívá.
Někdy však mívá záškuby, že by se mohla zkusiti domluviti s jistou osobou na jakýchsi lekcích boje s mečem, lukostřelby či si domluvila s jinou osobou vyjížďku na koni, pro oživení.

 

6) Spadl/a jsi někdy ze stromu? Jakého?
Nesčetněkrát! Maglaizíček je totiž tuze šikovné děvče. Tak první byla hrušeň, ne, ne jabloň to byla, jabloň. Nebo třešeň? Dávno, pradávno tomu bylo, kdy Maglaiz poprvé ze stromu zhučela, aby políbila matičku zemi.

 

7) Kůň nebo poník?
PONÍK! Poník! Poník! Maglaiz by prosila Pinkie Pie. A Rainbow Dash. A Fluttershy! A Twighlight Sparkle! A Applejack! A Discorda! A Lunu! A Celestii! A když už jsme u toho, tak zbytek Ponyvillu. A vůbec Equestria a její obyvatelstvo by na skladu nebylo?

 

8) Nejstrašnější dárek (nevhodný, příliš podivný, zcela mimo tvé zájmy), co jsi kdy dostal/a?
Buď je Maglaiz natolik nechutný optimista, nebo slušně vychovaná bytost, ale ani za nic si nemůže vzpomenout na nějaký špatný dárek. Snad chování jistých lidí v jisté dny.

 

9) Co znamená erkedna?
To je přeci jasné! To všichni vědí.

 

10) Můžeš-li si vybrat mezi knihou popsanou a prázdnou (deníkem), kterou zvolíš?
Tomu se říká správný ořech! Maglaizíček by zvolila obě. Ráda čte, ale stejně ráda i píše. A kromě toho knih není nikdy dost a u pisálků ani čistých papírů. Takže to tlač sem.

 

11) Tajemství vesmíru a vůbec?
Konečně přišla Maglaizina chvíle, na kterou tak dlouho čekala! Teď všem poví, co objevila za to největší tajemství všech tajemství, po kterém se každý pídí. Ale je to tajem. Velký tajem. Má ho vůbec Maglaizíček prozradit? Tak dobře, udělá to. Řekne to. Připraven? Sedíš dobře a pohodlně? Takže to největší ze všech největších tajemství je…

 

Otázky jsem si již vytvořila před odpovídáním na ty Ekyelčí, abych náhodou nezapomněla to, co jsem vymyslela:
1) Toleruješ si sám/sama sobě neřesti?
2) Pokud se snížit k něčemu, jako je vražda, tak kvůli čemu?
3) Lopata nebo krumpáč?
4) První literární počin. V kolika, co a jak se na to koukáš teď?
5) Co máš pověšeného v pokoji na zdech?
6) Na co máš první vzpomínku?
7) Optimismus vs. pesimismus vs. realismus. Kdo s koho?
8) Největší ptákovina (vtipná či které lituješ), kterou jsi kdy vyvedl/a?
9) Tesání do kamene? Rytí do dřeva? Rytí do hliněné tabulky? Psaní na pergamen? Psaní na papír? Mačkání kláves na počítači?
10) Pospolitost obecnou nebo speciální?
11) Umíš to, co umí hrdinové tvých příběhů? Chtěl/a bys to umět? Co přesně?

 

Tyto otázky odkazuji Aidrien Assagir a Septimě Seveře a všem, které otázky zaujaly.

 

Pokud bys chtěl vědět něco víc o Maglaiz, pak mám pro tebe 11 zbytečností.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *